Adres: Centrum Osteohelp.pl ul. Limanowskiego 15/13, 30-551 Kraków

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny, aplikacji mobilnych i usług online;

 • Skąd pozyskujemy dane;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • W jaki sposób przechowujemy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
 • Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Osteis Adam Kuk z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 21 A.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rezerwacji, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy rezerwuje usługi, korzysta z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny i/lub aplikacji lub kontaktuje się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, numer i szczegółowe dane z paszportu lub innego uznanego dokumentu tożsamości, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności;
 2. Informacje na temat stanu zdrowia;
 3. Informacje na temat preferencji użytkownika podanych w ramach życzeń specjalnych na etapie dokonywania rezerwacji
 4. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i/lub aplikacji;
 5. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 6. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania za przestępstwo stanowią „wrażliwe” dane osobowe. Będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli będzie to niezbędne (na przykład w przypadku, gdy użytkownik poprosi o pomoc specjalną) lub jeżeli użytkownik celowo je upublicznił.