Osteopatia – co to jest, czym zajmuje się osteopata?

Medycyna osteopatyczna jest systemem opieki zdrowotnej, która w celu postawienia diagnozy i leczenia chorych wykorzystuje manualne badanie pacjenta. Osteopatia to pełnoprawna dziedzina medycyny, która w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych traktowana jest na równi z lekarzem specjalistą. Osteopatia góruje nad innymi terapiami leczniczymi podejściem holistycznym. Traktuje ona ciało ludzkie jako jedną, spójną i współzależną od siebie całość. Celem badania osteopatycznego jest odnalezienie pierwotnej dysfunkcji, która często w sposób łańcuchowy powoduje napięcia w innych obszarach organizmu wywołując jednocześnie szereg różnych objawów.

Pierwotna dysfunkcja ciała zazwyczaj ma swój początek w odległej przeszłości i pozornie nie wydaje się mieć powiązania z występującymi objawami. Przykładem pierwotnego problemu mogą być zarówno przebyte niegdyś urazy, choroby, infekcje, operacje i pozostałe po nich blizny, jak i nasilony stres niosący różnego rodzaju zaburzenia somatyczne a także nieprawidłowa higiena życia i pracy.

Osteopatia jest dziedziną medycyny, która nie korzysta z farmakologii. W stosunku do medycyny klasycznej w sposób niekonkurencyjny i niekolizyjny współgra z jej założeniami oraz zasadami leczenia gwarantując korzystne uzupełnienie metod i znaczne przyspieszenie efektów terapeutycznych.

Osteopatią rządzą następujące nadrzędne zasady:

  • Ludzki organizm stanowi całość.
  • Budowa ciała i zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane.
  • Organizm posiada zdolności autoregulacyjne oraz umiejętność utrzymania homeostazy.
  • Pobudzenie naturalnych sił ludzkiego ciała prowadzi do pokonania choroby.