Zwichnięcie kości księżycowatej nadgarstka

0
1628

Upadek na wyprostowaną rękę może doprowadzić do przedniego zwichnięcia kości księżycowatej. Rozpoznanie tego uszkodzenia jest trudne. Opieramy się przede wszystkim na zdjęciach rentgenowskich wykonanych w pozycji a-p i bocznej. Na zdjęciu a-p kość księźycowata zamiast normalnego czworokątnego kształtu przybiera kształt trójkątny. Na zdjęciu bocznym zwichnięta kość rzutuje się na przedniej powierzchni nadgarstka.

Leczenie polega na zastosowaniu wyciągu na palec. Utrzymując wyciąg, staramy się wprowadzić zwichniętą kość do stawu, stosując na nią odpowiednio silny nacisk kciukiem.

Wczesnym powikłaniem zwichnięcia może być porażenie nerwu pośrodkowego. Nerw ten wraz ze ścięgnami zginaczy ściśle wypełnia przestrzeń zwaną kanałem nadgarstka. Dno tego kanału jest utworzone z kości nadgarstka, dach natomiast – z więzadła poprzecznego nadgarstka. Zwichnięcie kości księźycowatej oraz inne urazy nadgarstka mogą być powodem krwawienia z rozerwanych naczyń. Krwiak, wypełniając kanał nadgarstka, doprowadza do wzrostu ciśnienia i porażenia przebiegającego w nim nerwu pośrodkowego. Nerw ten może również być uszkodzony w następstwie bezpośredniego urazu związanego ze zwichnięciem kości księźycowatej. Powikłanie to leczymy operacyjnie, przecinając więzadło poprzeczne nadgarstka.

Późnym powikłaniem w zwichnięciu kości księźycowatej może być jej martwica aseptyczna zwana chorobą Kienbócka.

Ocena post